Krótko o historii firmy

Leda została założona w 1935 roku w Warszawie przez Leokadię Koseską. Umiejętności zawodowe rozwijała w szkole kosmetycznej doktora Lonzynskiego w Warszawie przy Pl. Trzech Krzyży 11 oraz odbywając praktyki u instruktorki Prof. C. Sandler.

Od 1937 prowadziła gabinet kosmetyczny z własnymi wyrobami w Warszawie przy ul. Nowy Świat 40, będąc także kierowniczką i współwłaścicielką fabryki chemiczno - kosmetycznej „Ormil” inż. Licinski i S-ka. W 1938 roku ukończyła kursy kosmetyczne „Cédib” w Paryżu. Po II Wojnie Światowej reaktywowano w Łodzi przy ul. A. Struga 51 Laboratorium Kosmetyczno-Perfumeryjne „Leocadie” (wyroby Leda). W okresie powojennym firma produkowała na licencji paryskiej firmy „De Trevise”. W latach 50-tych mąż założycielki Jan Koseski miał duży udział w sukcesie przedsiębiorstwa.

Oprócz reklam w prestiżowych czasopismach („Przekrój”), własnych kalendarzy, reklamy w Polskiej Kronice Filmowej, Leda uczestniczyła w wielu imprezach m.in: pierwszych powojennych Międzynarodowych Targach Poznańskich w 1947 oraz w kolejnych edycjach.

Od lat 80-tych prowadzenie firmy kontynuuje córka założycielki Katarzyna Koseska-Horden - absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego następnie pracownik naukowy Katedry Ziół i Aromatów Politechniki Łódzkiej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in.: w laboratoriach badawczych firm: „Uroda” w Warszawie, „Herbapol” w Łodzi. Rodzinną tradycję kontynuuje także wnuczka założycielki - Joanna Diana.

Tradycyjnie Naturalnie Leda

Nasza filozofia …

… zawiera się w jednym zdaniu: "rozwijać się w symbiozie z otoczeniem".

Nasza historia …